Pin Năng Lượng Mặt Trời

Trung Quốc phát triển khí cầu khổng lồ chuyên theo dõi tàu sân bay

khi_cau_trung_quoc_CUXB
Khí cầu của Trung Quốc bay lơ lửng trong độ cao từ 19-100km để thực hiện các mục đích bí hiểm, có thể gồm theo dõi tàu sân bay của đối phương. Đầu tháng 10 Trung Quốc thử nghiệm một khí cầu mới dùng khí ... Xem tiếp