Sản Phẩm Năng Lượng

Panasonic giới thiệu bộ sạc và chiếu sáng bằng năng lượng Mặt Trời

Bộ sạc và chiếu sáng bằng năng lượng Mặt Trời của Panasonic.
Tập đoàn công nghệ điện tử Panasonic của Nhật Bản ngày 27/10 đã công bố sản phẩm sáng chế mới là bộ sạc và chiếu sáng bằng năng lượng Mặt Trời. Đây là sản phẩm hướng đến nhóm tiêu dùng thu nhập thấp. Bộ ... Xem tiếp