Tin Tức Năng Lượng

Năng lượng hydrô

KHKT-1
Hy drô (hydrogen) là nguyên tố đơn giản nhất. Một nguyên tử của hy drô gồm có một prô tông (proton) và một điện tử (electron). Hy drô cũng là một khí có đầy rẫy trong vũ trụ và có chứa năng lượng. Mặt trời ... Xem tiếp
  • 37
  • 0